Semalt SEO Tipy pre marketing advokátskej kancelárie

Advokáti v poslednej dobe čelia mnohým prekážkam súvisiacim s online marketingom, najmä zvyšujúcej sa konkurencii a zmene správania zákazníkov. Výsledkom je, že optimalizácia vyhľadávacích nástrojov sa stala prioritou mnohých firiem.

SEO je prax, ktorá zahŕňa konfiguráciu prvkov webových stránok aj mimo nich, ktoré vyhľadávacie nástroje považujú za klasifikované. Mnoho techník SEO je použiteľných v rôznych odvetviach, ale ak chcete uspieť s propagáciou vašej firmy v legálnom priemysle, mali by ste ju podľa toho špecifikovať. Marketing v tomto odvetví je odlišný, len čo pravidlá a nariadenia ukladajú štátne komory.

Jack Miller, manažér zákazníckeho úspechu spoločnosti Semalt Digital Service, vyzdvihuje hlavné črty, ktoré musíte zvážiť pri vypracúvaní stratégie SEO pre právnu firmu.

1. Výskum kľúčových slov

Prvým krokom pri optimalizácii webových stránok je výskum kľúčových slov. Advokát sa môže zamerať na kľúčové slová, ktoré naznačujú, že hľadajúci sa chce prihlásiť na právne služby. Tieto kľúčové slová musia mať slušný objem, aby sa zabezpečilo, že vyhľadávací nástroj naň nasmeruje návštevnosť. Kľúčom v tejto technike je zistiť, čo potenciálni klienti môžu do vyhľadávacieho panela zadať.

2. Výzva na akciu pre konkrétneho advokáta

Ďalšou technikou, ktorá preukázala svoju účinnosť, je osobitná výzva na akciu. Účelom je prinútiť návštevníka, aby podnikol kroky. Vytvorenie výzvy na akciu si však bude vyžadovať určité úsilie a stratégiu, ktorá sa stiahne. CTA musia zaistiť, aby hľadač ľahko videl správu bez posúvania sa množstvom informácií. Túto výzvu by mali umiestniť na každú stránku webovej stránky v najviditeľnejšej oblasti, napríklad v jej hlavičke.

3. Advokátska schéma

Toto sa vo všeobecnosti týka HTML kódu, ktorý sa zvyčajne používa na obsah, aby vyhľadávaciemu stroju pomohol pochopiť vzťah medzi rôznymi časťami obsahu. Právne odvetvie má svoju vlastnú schému, ktorá vyhľadávaciemu nástroju umožňuje poznať druh obsahu, ktorý súvisí s akýmkoľvek právnym špecialistom alebo právnickou firmou. Označenie vášho obsahu pomocou schémy pomáha zlepšiť mieru prekliknutia vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja.

4. Právny obsah Dáždniky

Google prehľadáva a indexuje online obsah systematickým a koherentným spôsobom. Preto je vhodné usporiadať webovú stránku tak, aby mala stránku pre každú oblasť praxe a všetky tieto praktiky logicky zhrnula. Týmto sa odstráni bremeno zisťovania relevantného obsahu na webovej stránke.

5. Vytváranie odkazov

Vytváranie odkazov je ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje hodnotenie stránok vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja. Nie všetky prepojenia sú však rovnaké. Advokát preto musí získať prepojenia z vysoko kvalitných zdrojov, ktoré sú z tohto hľadiska relevantné. Čím vyšší je počet vysoko kvalitných odkazov na vaše webové stránky, tým lepšie bude hodnotenie vo vyhľadávačoch.

V dnešnej dobe nie je sprístupnenie stránky online pre právnikov voliteľné. Každý deň sa čoraz viac zákazníkov obracia na online platformy, aby našli informácie o právnych službách. Semalt klienti preukázali, že komplexný plán SEO je dôležitý, ak sa chcete zobrazovať na prvej stránke výsledkov vyhľadávacieho nástroja.